θεσσαλονίκη Αγίου Δημητρίου 138 Τηλ 2310 204157

Η οικογένεια

 

Η  οικογενειακή επιχείρηση δραστηροποιείται από το 2015 μετά απο 25ετή παρουσία στον  εμπορικό τομέα στην περιοχή της Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκη από την οικογένεια Ματσέλη Ηλία κ συζύγου Παρασκευής.  Η ενασχόληση της δεύτερης γενιάς με τους Δημήτριο και Γεώργιο Ματσέλη είναι επιβεβλημένη σε μια καθαρά οικογενειακή επιχείρηση .

Back to top